Κυριακή, 14 Δεκεμβρίου 2014

Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ψυχή
«Εδώ βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την «αφελή» αποκάλυψη ενός τρομερού μυστικού. Δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι ψυχή. Ενώ όλοι οι άνθρωποι έχουν ανθρώπινο σχήμα. Με άλλα λόγια, δυο εντελώς διαφορετικές κατηγορίες όντων έχουν ανθρώπινο σχήμα. 

Ο Τζων Μπένετ, στο βιβλίο του «Γκουτζίεφ: Η δημιουργία ενός Νέου Κόσμου», αναφέρει τον Γκουρζίεφ να διακρίνει ανάμεσα σε τρεις κατηγορίες ανθρώπινων όντων. Παραθέτουμε:
«Υπάρχουν τρία εντελώς διαφορετικά είδη όντων που παίρνουν ανθρώπινο σχήμα. Το πρώτο είδος είναι «Ενσαρκώσεις Κοσμικών Οντοτήτων σταλμένων από ψηλά». Το δεύτερο είναι άνθρωποι που έχουν μάθει πώς να ζουν σε αρμονία με τη φύση, με την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους. Εξαιρούνται από τους κινδύνους της συνηθισμένης ζωής. Έχουν γίνει σωστά Άτομα. Εγώ τους αποκαλώ «ψυχοτέλειους» για να εκφράσω την ιδέα της τελειωμένης ψυχής. Η Τρίτη κατηγορία περιλαμβάνει την μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν μια μισο-ζωώδη ύπαρξη η καλύτερα που ζουν σαν μηχανικά παιχνίδια ωθούμενα σχεδόν αποκλειστικά από εξωτερικές δυνάμεις. Αποτελούν την «ψυχοστατική» τάξη, αλλά έχουν τη δυνατότητα για αυτό-τελείωση.»

Σε δική μας ορολογία θα λέγαμε ότι η πρώτη κατηγορία αποτελείται από Πνευματικές Οντότητες που κανονικά κατοικούν στις υψηλές περιοχές του επάνω ημισφαιρίου και ενσαρκώνονται στη γη για να βοηθήσουν τη δεύτερη κατηγορία όντων με ανθρώπινο σχήμα να τελειωθούν ψυχικά. Ας προσέξουμε τη διαφορά. Η πρώτη κατηγορία δεν είναι άνθρωποι, αλλά Κοσμικές Οντότητες. Και διαθέτουν Πνεύμα. Η δεύτερη κατηγορία είναι άνθρωποι και διαθέτουν ψυχή. Η Τρίτη κατηγορία είναι κάτι σαν ζώα, αλλά μπορούν να βελτιώσουν τη ζωϊκή φύση τους και να γίνουν ανθρώπινα όντα.»


Η αποκατάσταση του Εωσφόρου

 

1 σχόλιο: